פגישת "מהו"ת"-  מידע, היכרות ותיאום ביחידות הסיוע לעיתים המכונה פגישת "גישור" .

פגישת "מהו"ת"-  מידע, היכרות ותיאום ביחידות הסיוע לעיתים המכונה פגישת "גישור" .

פגישת "מהו"ת"-  מידע, היכרות ותיאום ביחידות הסיוע לעיתים המכונה פגישת "גישור" .

חוק להסדר התדיינות תשע"ה 2014 – חוק שחולל מהפכה בעולם המשפחה, הן ברמה המשפטית, והן ברמה האנושית והרווחית. לראשונה הגשת התובענה בנושאים משפטיים מותנת בהליך מקדים שמאפשר לצדדים לצמצם את הצורך בהתדיינות בבית משפט. בנוסף, הצדדים יתוודעו לחלופות הקיימות בהליך לישוב הסכסוך  וייבחנו את האלטרנטיבות לסיום הסכסוך שלא באמצעות בית המשפט אלא באמצעות מנגנונים שונים לישוב סכסוכים כגון גישור, יעוץ גירושין בהסכמה ושיתוף פעולה וכו' .

איך זה עובד?

על פי חוק הצד יגיש בקשה תחילה לערכאה השיפוטית בקשה ליישוב סכסוך שבמסגרתה יופנו הצדדים ל- 4 פגישות "מהו"ת"-  מידע, היכרות ותיאום  ביחידת הסיוע הקרובה לבית המשפט לענייני משפחה או  בית הדין. פגישות  מהו"ת יתקיימו במסגרת זמנים של 60-45 ימים מיום הגשת הבקשה ליישוב סכסוך. בתקופה זאת יחול עיכוב הליכים שבה הצדדים מנועים מנקיטת הליכים משפטיים למעט לעניין סעדים דחופים או זמניים.

קצת מספרים מהמחקר 

בשנים לאחר מכן נעשה מחקר כמותי הבודק את ההשפעות החוק ,חוק להסדר התדיינות תשע"ה-  2014  על מערכת המשפט בכללותה.

במחוז מרכז נפתח האחוז הגבוה ביותר של תיקי יישוב סכסוך כ30%.

36% מהמשפחות שהופנו ליחידות הסיוע דיווחו על אופן סיום הסכסוך ביניהם, הגיעו להסכם. מכאן עולה שהחוק הביא להפחתה משמעותית בכמות המשפחות המגישות תובענות לבתי המשפט לענייני משפחה לאחר סגירת תיקי יישוב סכסוך.

ודוק, רק 50% מהמשפחות שפתחו תיק יישוב סכסוך הגישו תובענה לבית המשפט אחרי סגירתו בנוסף, קיימת ירידה של כ20%- בכמות התיקים המוגשים לבית המשפט, החוק אכן הביא לפחות התדיינות משפטית בבתי המשפט לענייני משפחה ובכך השיג את מטרתו.

האם ניתן לעקוף את פגישת "מהו"ת"-  מידע, היכרות ותיאום?

ממצאי המחקר מצביעים על כך שקיימים ניסיונות לעקוף את פגישות המהו"ת, הן מול השופט והן מול יחידת הסיוע:

הצדדים מגישים בקשות לסעדים זמניים ו/או דחופים שאינם לפי התקנות ואשר שוטחים בפני השופטים את עיקרי הסכסוך. בנוסף, הצדדים מגישים תיקי הטרדה מאיימת וצווי הגנה שמאפשרים לצדדים לפגוש בשופט באופן מידי ולהציג בפניו את עיקרי הסכסוך ו/או ההסכם ובכך למנוע את זמני ההמתנה והתהליך של פגישת המהו"ת או על ידי הימנעות התובע מלהתייצב לפגישת המהו"ת שנקבעה, עד שעובר זמן עיכוב ההליכים הקבוע בחוק, המוביל לסגירת התיק ללא השפעה כלשהי על הסכסוך.

המחקר נעשה על יד ד"ר גלי אביב ואסף קשתות שטיין מאי 2019

פייסבוק
טוויטר
לינקדאין
ווטסאפ

מאמרים קשורים

פגישת "מהו"ת"-  מידע, היכרות ותיאום ביחידות הסיוע לעיתים המכונה פגישת "גישור" .

פגישת "מהו"ת"- מידע, היכרות ותיאום ביחידות הסיוע לעיתים המכונה פגישת "גישור" . חוק להסדר התדיינות תשע"ה 2014 – חוק שחולל מהפכה בעולם המשפחה, הן ברמה המשפטית, והן ברמה האנושית והרווחית. לראשונה הגשת התובענה בנושאים משפטיים מותנת בהליך מקדים שמאפשר לצדדים לצמצם את הצורך בהתדיינות בבית משפט. בנוסף, הצדדים יתוודעו לחלופות הקיימות בהליך לישוב הסכסוך וייבחנו את האלטרנטיבות לסיום הסכסוך שלא באמצעות בית המשפט אלא באמצעות מנגנונים שונים לישוב סכסוכים כגון גישור, יעוץ גירושין בהסכמה ושיתוף פעולה וכו' .

עריכת צוואה והשלכותיה

כבוד המוריש מול כבוד היורש

ביטחון סוציאלי כאשר אמה מרוויחה יותר

ישראל כמו בהרבה מדינות המערביות דפוס המשפחה מתאפיין בעיקר בשני מפרנסים .יתרה מזאת, כיום יותר מתמיד ניתן לראות שדפוסי הפרנסה שעל פי הם שכרם של בני זוג שווה או אך שאשה משתכרת יותר מהבעל הולכים ומתחזקים. ולכן דבר זה משפיע על חווית הורות בקרב הגברים בפרט בקרב אבות המחזיקים בעמדות מסורתיות כלפי שוויוניות בתפקידי המגדר.

img-1

שנתקדם יחד לצעד הבא?

פרטי התקשרות

עם נסיון מקצועי של מעל 18 שנה ודגש על גישה אנושית ורגישה זמינות ונגישות.
אנחנו בהחלט יכולים לעזור לך. ‌
זאת הולכת להיות בחירה חכמה ונעימה לכיס ולנפש שלך.
דילוג לתוכן