סיכמנו על פתח תקוה ולא ירושלים!!!

סיכמנו על פתח תקוה ולא ירושלים!!!

סיכמנו על פתח תקוה ולא ירושלים!!!

מעבר מקום מגורים נחשב להחלטה עקרונית ומהותית בחיי הילד, שחייבת להיעשות בידיעת שני ההורים ובהסכמתם .כאשר המעבר עם ילדים לעיר אחרת נעשית ללא הסכמת ההורה השני, דבר זה עלול ליצור הרבה בעיות במיוחד אחרי שהורים הגיעו להסדר הקובע את המקום מגוריו של הילד/ילדים שבדרך כלל אצל הורה משמורן.

 זכות ההורית מול זכות הילד

האם זכותו של ההורה המשמורן לפתוח בחיים חדשים, להתקדם בעבודתו או לגור בקרבת בני משפחתו התומכת ומשמעותית עבורו עולה על הזכות של ההורה שאינו משמורן להמשיך ולקיים קשר משמעותי עם ילדיו. הרי מעבר לעיר אחרת עלול להשפיע על הקשר. זאת ועוד, המעבר יגרום לפגיעה חמורה בהסדרי הראיה המתקיימים בינו לבין הקטינים, ויפגע בטובת.

איך המעבר עלול להשפיע ?

הכרעה בנושא משמורת, לעולם הינה בחירת "הרע במיעוטו". לילד טוב, כי יגדל במשפחה שלמה, המתפקדת בצורה תקינה. אלא שהמציאות, לא אחת, מכתיבה אחרת. כאשר אחד הורים מחליט לעבור לעיר אחרת ,דבר זה משפיע על הילד רבות. לא רק שהילד נמצא במעגל הסכסוך שבין ההורים, במעבר לעיר אחרת גם נאלץ להיקלט בסביבה חדשה ואך לנתק קשר רציף  עם אחד ההורים שמתנגד למעבר. לשיקולים הרגילים, מתווספת גם תכנת הניווט – נטל ההסעות, והשאלה האם אותו קשר ישמר גם לאחר ריחוק. הרי זכותם של הילדים  לקיים קשר רציף עם שני הוריהם.

מה הם השיקולים להתיר או לאסור מעבר מגירים ?

בית המשפט יצטרך לאזן בין ה3 הזכויות אלו על מנת להתיר או לאסור  מעבר מגורים של הורה המשמורן עם הילדים.

בית המשפט עשוי לבחון מחדש אך, לא תמיד  את חלוקת זמני השהות וחלוקת המשמורת על הילדים לאור מעבר המגורים. ככל שביהמ"ש סמוך ובטוח כי לפניו הורים מיטיבים, המודעים לחשיבות הקשר ובעלי תקשורת הורית טובה, יטה לאפשר המעבר.

במקרים מסוימים, כאשר יש במעבר כדי להשפיע על הקשר בין הילדים להורה השני, עשוי בית המשפט למנוע מעבר מגורים.

מה מחליט בית המשפט כאשר ההורה משמורן עובר לעיר ללא הסכמה ?

בית המשפט תמיד יראה את טובת הילד כנגד עיניו.

אם בית המשפט ישתכנע שהמעבר לעיר אחרת הוא לטובת הילדים  הוא יכשיר את המעבר כדי לא לגרום ליד לחוות טלטלות חזרה .

אך, יוכח לדעת שהמעבר אינו מטיב עם הילדים יורה להורה המפר להחזיר את הילדים למקום המגורים הקודם.

לעיתים בית המשפט יפסוק כ"כפיצוי", שההורה המפר את ההסכם הגירושין או קביעה של בית המשפט יביא ויחזיר את הילדים להורה השני בכל המפגשים או בחלקם.

מה ניתן לעשות כאשר אחת ההורים עומד לעבור לעיר אחרת ללא הסכמתו של הורה אחר וללא אישור בית המשפט ?

ניתן להגיש בקשה דחופה האוסרת על המעבר או בקשה המחייבת את ההורה שעבר כבר לעיר אחרת להחזיר את הילד למקום מגוריו הקודם .

נורמטוב ושות' ישמחו להעניק לכם ייעוץ כדי שתוכלו למצוא את הסדר הנכון שדואג כל הצדיים.

 

פייסבוק
טוויטר
לינקדאין
ווטסאפ

מאמרים קשורים

סיכמנו על פתח תקוה ולא ירושלים!!!

מעבר מקום מגורים נחשב להחלטה עקרונית ומהותית בחיי הילד, שחייבת להיעשות בידיעת שני ההורים ובהסכמתם .כאשר המעבר עם ילדים לעיר אחרת נעשית ללא הסכמת ההורה השני עלול, דבר זה ליצור הרבה בעיות במיוחד אחרי שהורים הגיעו להסדר הקובע את המקום מגוריו של הילד/ילדים שבדרך כלל אצל הורה משמורמעבר מקום מגורים נחשב להחלטה עקרונית ומהותית בחיי הילד, שחייבת להיעשות בידיעת שני ההורים ובהסכמתם .כאשר המעבר עם ילדים לעיר אחרת נעשית ללא הסכמת ההורה השני, דבר זה עלול ליצור הרבה בעיות במיוחד אחרי שהורים הגיעו להסדר הקובע את המקום מגוריו של הילד/ילדים שבדרך כלל אצל הורה משמורן.

פרוט דפי החשבון של הנפטר ושותפו, חוקי?

במידה שהוחלט שאחד מבני המשפחה יהיה שותף בניהול החשבון של ההורה המבוגר, חייב הוא לנהג בשקיפות מלאה לגבי ניהול העניינים ובכל הפעולות שבוצעו בחשבון על מנת למנוע אי הבנות וסכסוכים. אם קיים חשש שהשותף מנצל לרעה את מעמדו, יש לפנות לבית המשפט בבקשה לגילוי מידע הרלוונטי .

פגישת "מהו"ת"-  מידע, היכרות ותיאום ביחידות הסיוע לעיתים המכונה פגישת "גישור" .

פגישת "מהו"ת"- מידע, היכרות ותיאום ביחידות הסיוע לעיתים המכונה פגישת "גישור" . חוק להסדר התדיינות תשע"ה 2014 – חוק שחולל מהפכה בעולם המשפחה, הן ברמה המשפטית, והן ברמה האנושית והרווחית. לראשונה הגשת התובענה בנושאים משפטיים מותנת בהליך מקדים שמאפשר לצדדים לצמצם את הצורך בהתדיינות בבית משפט. בנוסף, הצדדים יתוודעו לחלופות הקיימות בהליך לישוב הסכסוך וייבחנו את האלטרנטיבות לסיום הסכסוך שלא באמצעות בית המשפט אלא באמצעות מנגנונים שונים לישוב סכסוכים כגון גישור, יעוץ גירושין בהסכמה ושיתוף פעולה וכו' .

שנתקדם יחד לצעד הבא?

פרטי התקשרות

עם נסיון מקצועי של מעל 18 שנה ודגש על גישה אנושית ורגישה זמינות ונגישות.
אנחנו בהחלט יכולים לעזור לך. ‌
זאת הולכת להיות בחירה חכמה ונעימה לכיס ולנפש שלך.
דילוג לתוכן