מה עושים כאשר האחות /האח / השותף בחשבון של הנפטר מעלו וגנבו כספים ?

מה עושים כאשר האחות /האח / השותף בחשבון של הנפטר מעלו וגנבו כספים ?

מה עושים כאשר האחות/ האח/ השותף בחשבון של הנפטר מעלו וגנבו כספים ?

 

הורה מבוגר – האם כדאי לצרף שותף לחשבון?

החלטה לצרף לחשבון בנק של ההורים המבוגרים אחד האחים, היא החלטה שצריכה להתקבל בהסכמה מלאה בין ההורה ויתר האחים במשפחה. להסכמה רחבה הן בצורך ובזהות של האדם שיכנס כשותף בחשבון זה, ישנם השלכות רבות. הוא יהיה בעל זכויות והחובות המיוחסים לחשבון הבנק שבו הוא שותף. כ שותף בחשבון הבנק יכול להוסיף ולבצע פעולות בחשבון הבנק גם לאחר מותו של אחד שותף אחר, ההורה לצורך העניין, במידה ובעת פתיחת החשבון נחתם סעיף "היוותרות בחיים".

וזה בניגוד לייפוי כוח שבמקרה פטירה של מייפה הכוח מתבטל באופן מידי גם תוקפו של ייפוי הכוח ומכאן גם היכולת לבצע פעולות בנקאיות.

במידה שהוחלט שאחד מבני המשפחה יהיה שותף בניהול החשבון של ההורה המבוגר, חייב הוא לנהג בשקיפות מלאה לגבי ניהול העניינים ובכל הפעולות שבוצעו בחשבון על מנת למנוע אי הבנות וסכסוכים. אם קיים חשש שהשותף מנצל לרעה את המעמדו יש לפנות לבנק.

אחרי פטירתו של הבעל החשבון, החשבון מוקפא (אם לא חתמו על הטופס "היוותרות בחיים") באופן אוטומטי עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה. ולכן אם לאחר צו ירושה או צו קיום צוואה יתברר שהצד שהיה שותף בחשבון מעל בכספים של המנוח, הוא יאלץ להשיב כספים אלה ליורשיו החוקיים של הנפטר .

מה עושים כאשר אחד השותפים בחשבון של המנוח/מנוחה נהגו שלא כדין ומעלו בכספם?

השותף שנשאר בחיים יכול למשוך סכומי כסף מתוך החשבון, אולם אם ימשוך סכומים מעבר לחלקו בחשבון ומעבר לחלקו בירושה (אם בכלל הוא אחד היורשים), הוא עשוי להידרש להחזיר את הסכומים שמשך אל היורשים לאחר שיוצא צו ירושה או צו קיום צוואה.

מה עושים כדי להבטיח זאת ?

ולכן רשאים היורשים לפנות  לבית משפט לעיני המשפחה ולדרוש פרוט של דפי חשבון  רטרואקטיבית. לביהמ"ש זכות מוכרת לצוות על המצאת מסמכים בנקאיים חרף החובה לשמור על סודיותם של השוטפים , אם שוכנע שהחומר רלבנטי לבירור המשפט, וכי אין דרך אחרת להגיע לחקר האמת אלא בגילויו. אך בית המשפט יבחן כל מקרה לגופו ויקבע החלטה תוך שהוא מאזן בין הזכות לפרטיות הן של הנפטר והן של השותף לבין זכותם של המבקשים לעיין במסמכים הדרושים לחקר האמת.

האם ניתן לפנות לבנק לקבל פירוט של הדפי חשבון  ולא לבית משפט  ?

באפשרותו של יורש/ת עפ"י צוואה, צו ירושה או לפי צו קיום צוואה כדין, לפנות לבנק בבקשה לקבלת מידע על יתרות בחשבון נכון ליום פטירת המנוח/ה. בטרם ניתנו צו ירושה או צו קיום צוואה, באפשרותם של קרובי משפחה מדרגה ראשונה, לפנות לבנק בבקשה לקבלת מידע.

אך כאשר יש שותפים בחשבון, הבנק ימסור את המידע למבקשים על תקופה שלפני הפטירה בהסכמת השותף או לחילופין, צו בית משפט. מידע בנקאי הינו מידע סודי ופרטי המוגן בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").

 

 

 

 

פייסבוק
טוויטר
לינקדאין
ווטסאפ

מאמרים קשורים

מה עושים כאשר האחות /האח / השותף בחשבון של הנפטר מעלו וגנבו כספים ?

במידה שהוחלט שאחד מבני המשפחה יהיה שותף בניהול החשבון של ההורה המבוגר, חייב הוא לנהג בשקיפות מלאה לגבי ניהול העניינים ובכל הפעולות שבוצעו בחשבון על מנת למנוע אי הבנות וסכסוכים. אם קיים חשש שהשותף מנצל לרעה את מעמדו, יש לפנות לבית המשפט בבקשה לגילוי מידע הרלוונטי .

פגישת "מהו"ת"-  מידע, היכרות ותיאום ביחידות הסיוע לעיתים המכונה פגישת "גישור" .

פגישת "מהו"ת"- מידע, היכרות ותיאום ביחידות הסיוע לעיתים המכונה פגישת "גישור" . חוק להסדר התדיינות תשע"ה 2014 – חוק שחולל מהפכה בעולם המשפחה, הן ברמה המשפטית, והן ברמה האנושית והרווחית. לראשונה הגשת התובענה בנושאים משפטיים מותנת בהליך מקדים שמאפשר לצדדים לצמצם את הצורך בהתדיינות בבית משפט. בנוסף, הצדדים יתוודעו לחלופות הקיימות בהליך לישוב הסכסוך וייבחנו את האלטרנטיבות לסיום הסכסוך שלא באמצעות בית המשפט אלא באמצעות מנגנונים שונים לישוב סכסוכים כגון גישור, יעוץ גירושין בהסכמה ושיתוף פעולה וכו' .

עריכת צוואה והשלכותיה

כבוד המוריש מול כבוד היורש

img-1

שנתקדם יחד לצעד הבא?

פרטי התקשרות

עם נסיון מקצועי של מעל 18 שנה ודגש על גישה אנושית ורגישה זמינות ונגישות.
אנחנו בהחלט יכולים לעזור לך. ‌
זאת הולכת להיות בחירה חכמה ונעימה לכיס ולנפש שלך.
דילוג לתוכן