ענייני דיני משפחה: מדריך מקיף לניווט בסוגיות משפטיות בתוך משפחות

ענייני דיני משפחה: מדריך מקיף לניווט בסוגיות משפטיות בתוך משפחות

על פי נתוניה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כ 47.3% מהזוגות בארץ מתגרשים.

למעבר מחיי נישואים להליך גירושים ישנם ביטויים משפטיים.

מטרתו של מדריך זה היא להטיל אור על כמה מהסוגיות השכיחות בתהליך גירושין וולהבהירן

מזונות ילדים, משמורת ילדים וחלוקת רכוש.

 

מזונות ילדים

ככלל, החוק הישראלי קובע כי ההורים חייבים באופן בלעדי במזונות ילדיהם המלאים כל עוד אלו קטינים (עד גיל 18) ובמזונות מופחתים עד לגיל 21. במידה וההורים אינם מסכימים על גובה המזונות או אופן החלוקה בהם יוכרע הדבר על ידי בית הדין ובכל מקרה שני ההורים חבים לנושא זה. בבואו של בית הדין לקבוע את גובה תשלום מזונות הילדים הוא נוטה לשקלל מספר פרמטרים ובתוכם, הכנסותיהם של בני הזוג, רמת החיים המשפחתית שהייתה נהוגה, גיל הילדים וכן סוג המשמורת שנקבעת להורים.

בתשלום מזונות ילדים מוכלים כל צרכיהם ובתוכם, תשלום מדור (עבור מגורי הילדים), הוצאות חינוך, הוצאות רפואיות, חוגים והוצאות מיוחדות. גובה המזונות ניתנים לדיון וחישוב מחדש גם לאחר שנפסקו.

 

משמורת ילדים

דיני משפחה מתייחסים למשמורת ילדים בהיבט של מקום מגורי הילד וכן להסדרי הראייה של הילד עם הוריו. בבואו של בית הדין לבחון את סוגית המשמורת הוא שם לנגד עיניו את טובת הילד כראשונה במעלה. שני סוגי המשמורת הנדונים הם משמורת בלעדית (של הורה אחד) ומשמורת משותפת (בחלוקה שווה בין ההורים).

ככלל, במצבים בהם אין הסכמה בין ההורים בנוגע למשמורת ילדיהם הפסיקה נוטה לקבוע משמורת אם כאשר הילדים הינם עד גיל 6 וכן בתנאי שהאם מתפקדת כנדרש.

אולם בשנים האחרונות, עם התפתחות תפקיד האב במשפחה והעלייה במעורבותו בגידול הילדים, נוטה הפסיקה לקבוע משמורת משותפת כאשר זהו רצון ההורים וזאת מתוך ההכרה בחשיבות הרבה שיש לנוכחות שני ההורים בחיי הילד למען בריאותו הנפשית.

במשמורת משותפת שני ההורים נדרשים לגור בקרבת מקום ולספק לילדיהם סביבת מגורים ראויה ומסודרת בשני הבתים הנפרדים. הם מחלקים את הזמן בגידול הילדים בצורה שווה וכן את הוצאות הגידול.

 

חלוקת רכוש

בהעדר הסכם ממון מוקדם המעגן את אופן חלוקת הרכוש במצב של פירוק נישואין ישנה ברירת מחדל מקובלת של חלוקת רכוש שווה, דהיינו, חצי חצי בין בני הזוג בכל נכסיהם. במידה ובני הזוג אינם מסכימים על הפרטים יתערב בית המשפט ויבצע הליך של איזון משאבים דרך הערכת שווי הנכסים בעזרת אקטואר ועל בסיס כך יכריע בגין אופן חלוקת הרכוש.

פייסבוק
טוויטר
לינקדאין
ווטסאפ

מאמרים קשורים

סיכמנו על פתח תקוה ולא ירושלים!!!

מעבר מקום מגורים נחשב להחלטה עקרונית ומהותית בחיי הילד, שחייבת להיעשות בידיעת שני ההורים ובהסכמתם .כאשר המעבר עם ילדים לעיר אחרת נעשית ללא הסכמת ההורה השני עלול, דבר זה ליצור הרבה בעיות במיוחד אחרי שהורים הגיעו להסדר הקובע את המקום מגוריו של הילד/ילדים שבדרך כלל אצל הורה משמורמעבר מקום מגורים נחשב להחלטה עקרונית ומהותית בחיי הילד, שחייבת להיעשות בידיעת שני ההורים ובהסכמתם .כאשר המעבר עם ילדים לעיר אחרת נעשית ללא הסכמת ההורה השני, דבר זה עלול ליצור הרבה בעיות במיוחד אחרי שהורים הגיעו להסדר הקובע את המקום מגוריו של הילד/ילדים שבדרך כלל אצל הורה משמורן.

פרוט דפי החשבון של הנפטר ושותפו, חוקי?

במידה שהוחלט שאחד מבני המשפחה יהיה שותף בניהול החשבון של ההורה המבוגר, חייב הוא לנהג בשקיפות מלאה לגבי ניהול העניינים ובכל הפעולות שבוצעו בחשבון על מנת למנוע אי הבנות וסכסוכים. אם קיים חשש שהשותף מנצל לרעה את מעמדו, יש לפנות לבית המשפט בבקשה לגילוי מידע הרלוונטי .

פגישת "מהו"ת"-  מידע, היכרות ותיאום ביחידות הסיוע לעיתים המכונה פגישת "גישור" .

פגישת "מהו"ת"- מידע, היכרות ותיאום ביחידות הסיוע לעיתים המכונה פגישת "גישור" . חוק להסדר התדיינות תשע"ה 2014 – חוק שחולל מהפכה בעולם המשפחה, הן ברמה המשפטית, והן ברמה האנושית והרווחית. לראשונה הגשת התובענה בנושאים משפטיים מותנת בהליך מקדים שמאפשר לצדדים לצמצם את הצורך בהתדיינות בבית משפט. בנוסף, הצדדים יתוודעו לחלופות הקיימות בהליך לישוב הסכסוך וייבחנו את האלטרנטיבות לסיום הסכסוך שלא באמצעות בית המשפט אלא באמצעות מנגנונים שונים לישוב סכסוכים כגון גישור, יעוץ גירושין בהסכמה ושיתוף פעולה וכו' .

שנתקדם יחד לצעד הבא?

פרטי התקשרות

עם נסיון מקצועי של מעל 18 שנה ודגש על גישה אנושית ורגישה זמינות ונגישות.
אנחנו בהחלט יכולים לעזור לך. ‌
זאת הולכת להיות בחירה חכמה ונעימה לכיס ולנפש שלך.
דילוג לתוכן