סיכמנו על פתח תקוה ולא ירושלים!!!

מעבר מקום מגורים נחשב להחלטה עקרונית ומהותית בחיי הילד, שחייבת להיעשות בידיעת שני ההורים ובהסכמתם .כאשר המעבר עם ילדים לעיר אחרת נעשית ללא הסכמת ההורה השני עלול, דבר זה ליצור הרבה בעיות במיוחד אחרי שהורים הגיעו להסדר הקובע את המקום מגוריו של הילד/ילדים שבדרך כלל אצל הורה משמורמעבר מקום מגורים נחשב להחלטה עקרונית ומהותית בחיי הילד, שחייבת להיעשות בידיעת שני ההורים ובהסכמתם .כאשר המעבר עם ילדים לעיר אחרת נעשית ללא הסכמת ההורה השני, דבר זה עלול ליצור הרבה בעיות במיוחד אחרי שהורים הגיעו להסדר הקובע את המקום מגוריו של הילד/ילדים שבדרך כלל אצל הורה משמורן.

פרוט דפי החשבון של הנפטר ושותפו, חוקי?

במידה שהוחלט שאחד מבני המשפחה יהיה שותף בניהול החשבון של ההורה המבוגר, חייב הוא לנהג בשקיפות מלאה לגבי ניהול העניינים ובכל הפעולות שבוצעו בחשבון על מנת למנוע אי הבנות וסכסוכים. אם קיים חשש שהשותף מנצל לרעה את מעמדו, יש לפנות לבית המשפט בבקשה לגילוי מידע הרלוונטי .

פגישת "מהו"ת"-  מידע, היכרות ותיאום ביחידות הסיוע לעיתים המכונה פגישת "גישור" .

פגישת "מהו"ת"- מידע, היכרות ותיאום ביחידות הסיוע לעיתים המכונה פגישת "גישור" .
חוק להסדר התדיינות תשע"ה 2014 – חוק שחולל מהפכה בעולם המשפחה, הן ברמה המשפטית, והן ברמה האנושית והרווחית. לראשונה הגשת התובענה בנושאים משפטיים מותנת בהליך מקדים שמאפשר לצדדים לצמצם את הצורך בהתדיינות בבית משפט. בנוסף, הצדדים יתוודעו לחלופות הקיימות בהליך לישוב הסכסוך וייבחנו את האלטרנטיבות לסיום הסכסוך שלא באמצעות בית המשפט אלא באמצעות מנגנונים שונים לישוב סכסוכים כגון גישור, יעוץ גירושין בהסכמה ושיתוף פעולה וכו' .

צוואה שמקיימת את רצונו של המצווה בכל היבטיו/ה

עוד מימי קדם, העיסוק בצוואת המת היה, והינו עדיין, עיסוק מורכב ביותר. זאת כיוון שמדובר לא רק בנכסים (חומריים ו/או רוחניים), אלא גם ביחסים בין בני אדם ובעיקר ביחסים בתוך המשפחה וכך ובאופן 'טבעי', דיני משפחה ודיני ירושה מאז ומעולם שזורים אלה באלה. מעבר לכך, העיסוק בציוויו של אדם עוד בחייו על שיתרחש לאחר מותו עוסק בעיקר בשאלה 'כבוד המת'- אשר הפך לעיקרון-על כאשר התקבל חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו" (להלן: "החוק) וכך, נקשר עקרון זה גם בכבוד המת ולא רק בכבוד האדם החי כי "מצווה לקיים דברי המת". ב 1965 נחקק חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק ) המסדיר את כללי הירושה בעקבות מותו של אדם. החוק קובע מי מיהם יורשיו של המוריש ומהו סדר העדיפויות ביניהם בקבלת הירושה, תוקפה של הצוואה וכו'.

האם יש קשר בין ההכנסה לגירושין ?

לא מעט מחקרים מראים שככל שהאישה מרוויחה יותר מבעלה, סיכויים לגירושים עולים.

בית המשפט מכירים בעובדה שיש יותר ויותר נשים שמשתכרות יותר מבעלים ובמשמורת משותפת מחייב את נשים אלו לשלם דמי מזונות לבעליהם בהתאם ליכולת הכלכלית של כל אחד מההורים. כל נושא חלוקת הרכוש בגירושים, כל מה שנצבר במהלך הנישואים מתחלק חצי חצי וזה כולל גם נכסי קריירה. מכסי קריירה הם נכסים לא מוכשים הנובעים מ"הון אנושי" נכס ערטילאי אך בעל שווי כלכלי. ישנם לא מעט פסדי דין שבהם, בית המשפט קבע שהגבר יקבל חלק יותר גדול מהרכוש, אם מצא שאשה מרוויחה יותר.

אינטרס הקטין בהליך הגירושים

אחרי 7 לאוקטובר ,משפחות לא מעטות, נאלצו להתפצל פיזית בגלל פינוי מהבית או מילואים, יש הורים שגילו שעל אף העול שבניהול הבית לבד, החיים שלהם קלים הרבה יותר בלי החצי השני. ההבנה הדרמטית מביאה איתה ללא מעט פעמיים פתיחת הליכי גירושים. בדומה  לתקופות שאחרי חגי תשרי ואחרי פסח מגיעה לרוב עלייה במספר הפניות לטיפול זוגי או לפתיחת הליכי גירושים.

התפלגות הזכויות ההוריות בעת גירושין: מבולגן או מובן?

בני זוג העומדים בפני גירושין אשר להם ילדים מתחת לגיל שמונה עשרה – רצוי שיכירו את זכויותיהם לפני ההגעה לבית המשפט.
טרם תחילת התהליך נהנה זוג ההורים משוויון זכויות הוריות, ברם ברגע שהליך הגירושין יוצא לדרך, הדברים צפויים להשתנות בהתאם למצבם הכלכלי, קביעת המשמורת ומעורבותה של ההלכה היהודית בבית הדין לדיני משפחה.

הדברים אמורים ביתר שאת במקרה שבו בית המשפט, לאחר דיון משפטי, פסק משמורת מלאה על אחד ההורים. רק מעצם פסיקה זו, נלקחת מההורה הנוסף הזכות לראות את ילדיו בכל עת שיחפוץ.
חשוב שבן הזוג אשר לטובתו לא נפסקה משמורת יכיר את זכויותיו.
זכותו של הורה זה לדרוש הסדרי ראייה אשר יתאימו לאורח חייו, לשעות עבודתו ולאזור מגוריו. במידה ובן הזוג הנוסף מתנגד – בית המשפט יכריע בין השניים לפי ראות עיניו.

משמרות והגנת זכויות האישה במשפט: האתגרים וההתמודדות

ככלל, יש לשאוף לכך שכל אדם הנמצא בהליך גירושין יכיר היטב את זכויותיו כך שהוא ובא כוחו יוכלו לדרוש שאלו יכובדו.
הדבר נכון ביתר שאת כשמדובר בזכויות האישה בהליך, כשבמקרים מסוימים אף עולות על אלו של הגבר. מטרתו של מדריך זה הוא להביא לידיעת הקוראת הנמצאת לקראת או במהלך תהליך גירושין את מלוא זכויותיה ואת האתגרים הצפויים לעמוד בפניה.

עם נסיון מקצועי של מעל 18 שנה ודגש על גישה אנושית ורגישה זמינות ונגישות.
אנחנו בהחלט יכולים לעזור לך. ‌
זאת הולכת להיות בחירה חכמה ונעימה לכיס ולנפש שלך.
דילוג לתוכן